Løpsdato 2019

Oljestafetten arrangeres også i 2019. Hold av datoen lørdag 12. oktober!